domůe-mailčeskydeutschenglish

AKTUALITY ...

Únor 2017

Ohlédnutí za rokem 2016

Na začátku trochu statistiky. Je to přátelé, čtenáři, především vaše zásluha, nebýt Vás, nebylo by co sčítat. Vypůjčilo se 44 535 knih naučných, krásné literatury a periodik. Knihovnu navštívilo 26 246 návštěvníků tj. fyzické návštěvy, virtuální, návštěvníci internetu a kulturních akcí. Fond knihovny činí 47 641 knihovních jednotek. Odebíráme 64 titulů časopisů.

Výstavy:

Rok jsme zahájili vernisáží výstavy, kterou autor, Julek Šimko, nazval: „Okem fotografa, srdcem básníka“. Druhou výstavou byla: „Výstava čajových obalů“. Svou úctyhodnou sbírku prezentovala Mgr. Klára Volejníková. Prostřednictvím čajů jsme navštívili téměř celý svět. „Letem módním světem“. Své modely vytvořené na prázdninovém příměstském táboře DDM, pod vedením Mgr. Kláry Zářecké předvedlo několik budoucích návrhářů, dívek i chlapců…
Ve spolupráci s Galerií Jaroslava Dostála se uskutečnila hojně navštívená vernisáž a výstava: „Jiří Michálek-Poetické obrazy ochotníka

Přednášky:

Kodaň: cestopisná přednáška Tomáše Černohouse, po které toto úchvatné město mnoho účastníků určitě navštíví…
Základy dědičnosti: Dědičné choroby, přednesl MUDr. Jiří Hochmann CSc. Ve spolupráci s ČČK se konal: „Kurz první pomoci“, na kterém bylo možno získat certifikát.

Autorská čtení:

Snění Babky Ťapky“. Podruhé jsme pozvali zajímavou cestovatelku Johanu Nyklovou, aby nám četla ze svých připravovaných knih.
Vřeteno osudu“. Autorské čtení z knihy Otomara Dvořáka. Autor nám přiblížil další nové zajímavosti ze života Karla Jaromíra Erbena.
Kauza Jan Masaryk (nový pohled)“ - autorské čtení badatelky Václavy Jandečkové. Zdá se, že již hodně bylo napsáno a vyřčeno v této kauze, autorka nás ale přesvědčila, že nikoliv.
Východočeských umělecký maratón: spisovatelé MUDr. Miroslav Skačáni a Milan Dušek. Pravidelné setkávání s regionálními autory.
Další zajímavou aktivitou pro naše čtenáře a nejen pro ně, jsou pravidelné „Botanické vycházky po okolí Týniště“. V minulém roce jsme uskutečnili celkem tři se závěrečným shrnutím a promítáním v městské knihovně. Těší nás obrovský zájem o tuto aktivitu, která je zajímavá díky znalostem a trpělivosti Mgr. Jana Doležala.
Jeho ochoty jsme využili i v dětském oddělení, kde poprvé proběhl soubor přednášek pro ZŠ: „Poznáváme přírodu v okolí Týniště nad Orlicí“.
Knihovny po celé České republice mají čtyři velké akce, do kterých jsme se zapojili jako každý rok i my. Jedná se o Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem pod názvem: „Světem pohádek s malou mořskou vílou“. Na podzim Týden knihoven. Nejmladší aktivitou je Den pro dětskou knihu. V rámci těchto aktivit vznikl „Dámský klub“ a tradiční „Setkávání v Klubu důchodců“. Starší čtenářky cítily potřebu konzultace u Facebooku, aby mohly lépe komunikovat s mladou generací. Uspořádali jsme akci „FACEBOOK nejen pro mladé, ale i starší…

Na konci roku byla nově nahozena budova knihovny a upraveno její okolí. Novou službou je BIBLIOBOX. Do něho můžete mimo výpůjční dobu odevzdávat knihy, které jste si zapůjčili v Městské knihovně Týniště nad Orlicí.

Věra Bouzková

 

Městská knihovna Týniště nad Orlicí, Tel: 494 377 131, E-mail: knihovna@knihovnatyniste.cz