domůe-mailčeskydeutschenglish

AKTUALITY ...

Duben 2017

Co se děje za zavřenými dveřmi knihovny

Myslíte si, že když knihovna nemá otevřeno, tak jsou knihovnice doma? Myslíte si, že když je knihovna pro veřejnost zavřená, že se uvnitř nic neděje a nepracuje se? Tak to jste na velkém omylu.

Když jsem dostala nabídku práce v knihovně, neváhala jsem a samozřejmě ji přijala. Naivně jsem si říkala, že budu pracovat jen 3 dny v otevíracích hodinách, zbytek budu doma. A to jsem byla, jako mnozí z vás, na velkém omylu. Až po příchodu do knihovny jsem zjistila, co vše se tu dělá a kolik tu je práce. Pracuji v oddělení VFT = výměnný fond Týniště. Tento fond se zabývá půjčováním knih pobočkám a obecním knihovnám, které spadají do našeho obvodu. My na ně dohlížíme a staráme se o ně. Práce VFT zahrnuje – především přípravu souborů knih, očistu a přebalování vrácených knih, katalogizaci, označení a zabalení knih do folie, úklid fondu, kontrolu výpůjček knihoven, doplňování knihovního materiálu a pomůcek, štítků a etiket. Do VFT nakupujeme každý rok přibližně 300-400 nových knih, které musíme zapsat, označit, zkatalogizovat a obalit. Až po této práci se mohou půjčit. Kniha má celkem dlouhou cestu, než může ke čtenáři. Také v době uzavření knihovny jezdíme do jiných knihoven a děláme revizi jejich knihovního fondu. Jednou měsíčně se dělá statistika vypůjčených dokumentů VFT, MVS, zpracování fondu jiných knihoven atd.

Na začátku března byla naše knihovna pro veřejnost uzavřena a to z důvodu revize v dospělém oddělení a dětském oddělení. Kontrolovala se knížka po knížce. Tato práce trvala týden a bylo při ní zrevidováno zhruba přes 20 000 knih. Nyní pokračuje revize ve skladech, kde je uloženo přes dvacet tisíc knih.

Mimo půjčovní dobu zahrnuje práce v dospělém oddělení například tyto činnosti: archivace časopisů, kódování časopisů, donáška knih, přípravu celostátních akcí jako je BMČ – Březen měsíc čtenářů, TK – Týden knihoven, roznos plakátů na akce organizované knihovnou. Dále je to úklid a oprava fondu, úklid a zařazování knih do skladu, aby byl dostatek místa ve volném výběru. Starost o pokladnu, upomínky, zápis a balení novinek a jejich umístění na webové stránky. Další náplní práce je psaní článků do Zpravodaje města a propagace v knihovně – to zahrnuje aktualizaci nástěnek, přípravu výstavek a účast na akcích pořádaných knihovnou.

V dětském oddělení je dopoledne zavřeno a tato doba se využívá k pořádání předem domluvených besed pro školy. Tyto besedy se uskutečňují nejen u nás v knihovně, ale také v Albrechticích a Žďáru nad Orlicí. Dopoledne se také uskutečňují besedy pro obě MŠ a MC Ratolest. Pravidelně se také aktualizuje se vitrína ve městě, nástěnky uvnitř půjčovny a na chodbách a dětské webové stránky. Webové stránky dětského oddělení mají za maskota pískomila Emílka a zde se obnovují soutěže a hry, výročí autorů apod. Také zde probíhá úklid fondu a příprava na akce pro děti, např. Noc s Andersenem.

V neposlední řadě nesmíme opomenout v době zavření na ředitelskou práci. Vyřizují se veškeré faktury, pošta a e-maily, objednávky nových knih, kancelářských potřeb, zajišťují besedy se spisovateli, přednášky z různých oborů, cestovatelské diaprojekce, připravují se výstavy a vernisáže, ale také občerstvení na tyto akce, dohled na správný chod našeho výpůjčního knihovního systému a aktualizace s tím spojené, statistiky, revize a mnoho dalšího.

Věříme, že aspoň touto cestou jsme vám trochu přiblížily práci v knihovně za zavřenými dveřmi a nyní již budete vědět, že i když máme zavřeno, i my pracujeme pět dní v týdnu a připravujeme vše pro vaši spokojenost. Těšíme se na vaši návštěvu.

Tereza Hejnová

 

Městská knihovna Týniště nad Orlicí, Tel: 494 377 131, E-mail: knihovna@knihovnatyniste.cz