domůe-mailčeskydeutschenglish

Z HISTORIE KNIHOVNY ...

Počátky týnišťského knihovnictví spadají do roku 1836, kdy byla založena "Knižnice školy týnišťské" zásluhou známých vlastenců Josefa Vladimíra Pelikána a místního kaplana Josefa Krasoslava Čižinského. V letech 1837-1838 se stala zakládajícím členem Matice české. V roce 1883 byla založena Čtenářsko-ochotnická beseda a její knihovna převzala funkci bývalé "Knižnice". Její fond pak 20.2.1922 přešel do Husovy veřejné knihovny a jeho část je v majetku dnešní Městské knihovny stále uchovávána. Do roku 1962 se o knihovnu starali dobrovolní pracovníci, pak byla profesionalizována. V roce 1993 byly pro její činnost adaptovány prostory bývalé Mateřské školy v sídlišti U Dubu.

Něco málo o knihovně

Knihovní fond má k 1. 1. 2021 celkem 49 076 svazků, z toho 32 923 svazků beletrie, 15 141 svazků naučné literatury a 1 012 ostatních dokumentů. Vedle beletrie a naučné literatury knihovna buduje fond regionální literatury, který zahrnuje literaturu týkající se Týniště n.Orl. a nejbližšího okolí. Ve studovně je k dispozici příruční knihovna, která obsahuje encyklopedie, naučné a jazykové slovníky, 66 titulů novin a časopisů, půjčujeme také audioknihy a deskové hry pro děti.

Fond je zpracováván knihovním systémem VERBIS s on-line katalogem PORTARO firmy KP-SYS Pardubice, výpůjční protokol je automatizován od roku 2000. Pro uživatele jsou k dispozici v dětském oddělení 2 veřejné internetové stanice a 1 on-line katalog. V oddělení pro dospělé se nachází 3 bezplatné stanice veřejného internetu a 1 on-line katalog.

Půjčovny pro dospělé i děti a mládež mají bezbariérový přístup, součástí knihovny je v 1. patře budovy také výstavní sál, ve kterém jsou pořádány výstavy obrazů, fotografií, přednášky a besedy pro dospělé i mládež.

V obvodu Městské knihovny se nachází 12 obecních knihoven, které si jezdí pro knížky v rámci regionu do naší knihovny, kde regionální funkce zajišťuje Městská knihovna Kostelec nad Orlicí. Z toho k naší knihovně patří 4 pobočky, které se nachází v Křivicích, Petrovicích, Rašovicích a ve Štěpánovsku.

 

Městská knihovna Týniště nad Orlicí, Tel: 494 377 131, E-mail: knihovna@knihovnatyniste.cz