domůe-mailčeskydeutschenglish

O NÁS ...

Rozpočet:

 

Městská knihovna Týniště nad Orlicí je základní knihovnou, která vykonává:

  • informační, kulturní a vzdělávací činnost
  • buduje univerzální fondy literatury a dalších dokumentů a informačních pramenů se zřetelem k potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin města
  • zpřístupňuje knihovní dokumenty
  • poskytuje bibliografické informace
  • zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů
  • poskytuje reprografické služby

 

Městská knihovna Internetový koutek Oddělení pro dospělé Oddělení pro dospělé Dětské oddělení Výstavní a přednáškový sál

Fond knihovny obsahuje přibližně 45 000 knihovních dokumentů, z toho je cca 20 000 umístěno ve volném výběru v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti.Každoroční přírůstek knihovních jednotek činí přibližně 1 000 svazků

Provozní doba:

Půjčovna pro dospělé
Pondělí8,00-12,0013,00-18,00
Středa8,00-12,0013,00-17,00
Čtvrtek8,00-12,0013,00-17,00
Půjčovna pro děti
Pondělí-13,00-17,00
Středa-13,00-17,00

Základní údaje:

Městská knihovna Týniště nad Orlicí
Čs. armády 937
517 21 Týniště nad Orlicí
IČO: 48616303
Zřizovací listina ze dne 1.7.1991
Číslo v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR: 1293/2002
Registrační číslo u Úřad pro ochranu osobních údajů: 2289
Zřizovatel: Město Týniště nad Orlicí
Statutární orgán: ředitel

Sponzorské dary knihovně:

Uvítáme jakoukoliv nabídku sponzorování knihovny. Máme zájem zejména o sponzorování (může se jednat o hmotné dary) výher soutěží pořádaných dětským oddělením. Další možností je finanční sponzorství určené buď na zlepšení služeb a vybavení knihovny či na nákup nových knih do fondu knihovny.

V případě souhlasu můžeme jména sponzorů umístit na stránkách knihovny.

Pokud byste chtěli knihovnu jakýmkoliv způsobem sponzorovat, kontaktujte nás, prosím, na našem telefonním čísle nebo napište na reditelka@knihovnatyniste.cz. Budeme moc rádi.

 

Městská knihovna Týniště nad Orlicí, Tel: 494 377 131, E-mail: knihovna@knihovnatyniste.cz